Taşkent Küçük Halka Master Planı

Yer: Taşkent, Özbekistan
Kategori: Master Plan
Tarih: 2018                
İnşaat Alanı: 1.200.000 m2
Tasarım: Sertaç Tümer, Derya Genç

Proje, Taşkent’i çevreleyen Küçük Halka Bulvarı’nın kuzey bölümünde, yolun her iki tarafı boyunca uzanan plansız yerleşim bölgesinin konut, eğitim, ticaret, sağlık ve spor alanlarına dönüşümünü kapsayan master planının yapımını içermektedir. Yerleşkenin Küçük Halka Bulvarı’na bakan her iki yüzü iklim şartlarının konforlu bir yaya hareketine imkân veren arkadlı bir yürüme yolu ile birbirine bağlanan bir dizi ticari fonksiyonu içermektedir. Kentin geri kalanı ile temasın sağlandığı bu hattın gerisinde, bölgede var olan iç avlu tipolojisinin yeniden yorumlandığı daha yüksek yoğunluklu bir konut bölgesi bulunmaktadır. Yapı adaları içerisinde yer alan iç avlu sistemleri birbirilerine kesintisiz yaya yolları ile bağlanmakta, her bir avlu sosyal aktivitelerin yapıldığı küçük ölçekte odak noktalarına dönüşmektedir. Yaya odaklı bir kullanımın yoğun olarak öngörüldüğü bu yerleşkede araç trafiği ve park alanları yerleşkenin zemin kotu altında planlanmıştır.

Görseller

Çizimler